Literárně dramatický obor

V literárně dramatickém oboru pracují žáci individuálně i ve skupině. Rozvíjejí své hlasové i pohybové schopnosti v tvořivé práci slovesné a divadelní. Získávají zkušenosti v oblasti vztahů a jednání, komunikace a sdělování. Prohlubují vnímání sebe sama i okolního světa. Získané znalosti a dovednosti uplatňují ve vlastní tvorbě, v kolektivní práci a zejména pak v běžném životě.

Vyučované předměty: Přípravná dramatická výchova, Herecká průprava, Hra v divadelním souboru, Přednes a studium rolí.

Vyučující: Mgr. Yvona Jelénková

 

rozvrh na šk. rok 2023/2024