Hudební obor
hudební teorie

Hudební nauka je teoretický předmět, který je realizován v průběhu 5 let. Žáci, kteří navštěvují výuku hudebního nástroje, docházejí do hodin hudební nauky během 1. - 5. ročníku studia. Výuka hudební nauky je skupinová, žáci mají 1 hodinu týdně v rozsahu 45 minut. Počet žáků ve skupině je maximálně 20. Znalosti, které žáci v hudební nauce získávají, uplatňují v individuální hře na nástroj. Předmět poskytuje hudební vzdělávání k výuce nástrojové hry s důrazem na celkový rozvoj hudebnosti. Žáci získávají rytmické, sluchové, intonační, poslechové dovednosti a znalosti.

Do přípravného studia PHV-MŠ a PHV jsou přijímány děti na základě výsledku přijímacích zkoušek. Termíny přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány. Do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let.
Pro 5-leté děti je určeno PHV-MŠ, pro 6-leté děti PHV. Přípravné studium trvá 1-2 roky a je určeno pro děti předškolního věku. Výuka probíhá 1 vyučovací hodinu týdně, tj. 45 minut ve skupině maximálně 20 žáků.
Ve 2. pololetí PHV přibývá výuka hry na zvolený nástroj. Tato výuka probíhá ve skupině 2-3 žáků 45 minut týdně.
V přípravném studiu se učí žáci vnímat hudbu, prožívat ji. Důraz je kladen na rozvoj rytmického a tonálního cítění. Také na rozvoj hudební paměti a představivosti.

Pro žáky 3.ročníku II.stupně a 4.ročníku II.stupně hudebního oboru je určen předmět Hudební seminář,který je zaměřen na hudební nástroje,dějiny hudby a interpretaci skladeb všech slohových období.

Pedagogové

Mgr. Jana Halbychová - PHV-MŠ, PHV, hudební nauka
Mgr. Lucie Hochmanová - PHV-MŠ, PHV, hudební nauka
Ladislav Bubeníček - Hudební nauka, hudební seminář
David Štefaník DiS. - Hudební nauka

Rozvrh

PHV, Hudební nauka 2020/2021

Do HN a PHV se žáci mohou zapisovat elektronicky od PO 24. 8. do P0 31. 8. do 12 hodin.
Od 1. 9. si domluvíte vyučovací hodinu přímo s pí uč. Halbychovou v učebně č. 17.

 

Výuka HN, PHV a PHV MŠ začne v 2. týdnu v září - od 7. 9. dle rozvrhu.
Žáci z PHV MŠ a PHV, kteří se zapsali do výuky elektronicky, přijdou na první hodinu výuky až v týdnu od 7. 9. 2020