Výtvarný obor

Od 2. 9. 2019 se výtvarný obor vyučuje v nových prostorách - V budově VOŠ informačních studií na adrese:
Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335
(v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)

 

Studijní zaměření výtvarného oboru obsahuje tyto vyučovací předměty – plošná tvorba (malba, kresba, grafika) a prostorová tvorba (modelování, konstruování, tvarování). Výtvarná kultura se prolíná oběma vyučovacími předměty.

Výstupem žáka se nemyslí produkt (např. obraz, zkouška), ale získané vědomosti a dovednosti, které žák uplatňuje v praktických situacích.
Hlavním cílem, kterého chceme ve výtvarném oboru dosáhnout, je úspěšně pěstovat nezbytné kulturní schopnosti – výtvarně vnímat, přemýšlet a tvořit.

Žáci se pravidelně účastní mnoha výtvarných soutěží a výstav.

Struktura studia

Ve výtvarném oboru lze začít studovat od pěti let v přípravném studiu, které trvá maximálně dva roky. Studium pak pokračuje v sedmiletém I. stupni základního studia a čtyřletém II. stupni (určen pto žáky od 14 let)

Vyučující

Barbora Smetová – vedoucí oddělení (rozvrh)
PaedDr. Ivana Vopelková (rozvrh)
Mgr. Pavla Peroutková (rozvrh)

Do výtvarného oboru se žáci zapíší osobně v pondělí 4. 9. 2023 od 13 do 18 hodin.