Výtvarný obor

Výtvarný obor vyučujeme na pobočce Svatoslavova 333, Praha 4

Studijní zaměření výtvarného oboru obsahuje tyto vyučovací předměty – plošná tvorba (malba, kresba, grafika) a prostorová tvorba (modelování, konstruování, tvarování). Výtvarná kultura se prolíná oběma vyučovacími předměty.

Výstupem žáka se nemyslí produkt (např. obraz, zkouška), ale získané vědomosti a dovednosti, které žák uplatňuje v praktických situacích.
Hlavním cílem, kterého chceme ve výtvarném oboru dosáhnout, je úspěšně pěstovat nezbytné kulturní schopnosti – výtvarně vnímat, přemýšlet a tvořit.

Žáci se pravidelně účastní mnoha výtvarných soutěží a výstav.

Struktura studia

Ve výtvarném oboru lze začít studovat od pěti let v přípravném studiu, které trvá maximálně dva roky. Studium pak pokračuje v sedmiletém I. stupni základního studia a čtyřletém II. stupni (určen pto žáky od 14 let)

Vyučující

Barbora Smetová – vedoucí oddělení (rozvrh)
PaedDr. Ivana Vopelková (rozvrh)
Martin Stanovský (rozvrh)