Hudební obor
strunné nástroje

Hrou na strunné nástroje rozvíjejí žáci své hudební a motorické schopnosti a zároveň obohacují své citové vnímání a estetické cítění. Vytvářejí si tak smysl pro styl a získávají nové podněty pro tvořivost a osobitost jak v klasické, tak současné hudbě. Mezi strunné nástroje jsme zařadili kytaru, elektrickou kytaru a harfu. Pod pedagogickým vedením žák získává správné návyky k interpretaci skladeb a může se dále zdokonalovat ve studiu hudby na vyšším typu školy.

Výuka nástroje je organizovaná individuálně nebo v kroužcích (2-3 žáci ve výuce) a žáci mohou nastoupit do ZUŠ i v pozdějším školním věku. Žáci od počátku studia povinně navštěvují hudební nauku, od 4. ročníku se aktivně zapojují do souborové hry, později začnou navštěvovvat hudební seminář. Souborová hra velmi přispívá k růstu hudebnosti žáků a dochází i k rozvoji jejich sociálních schopností: žáci se učí vnímat hru jiných hráčů, vzájemně se přizpůsobovat a respektovat. Také se zdokonalují ve hře z listu, rytmické souhře a uplatňují své dovednosti při provedení vícehlasých skladeb.

Pedagogové

Miloslav Dobrohruška, DiS. - kytara, kytarový soubor
Olga Kučerová Dvorská - kytara
Lucie Dobrohrušková, DiS. - kytara
Mgr. Dušan Patroch - kytara, elektrická kytara, Hra v hudební skupině, vedoucí oddělení
Ota Rous, DiS. - kytara
Samuel Weinfurter - kytara


 

Rozvrhy (hromadných předmětů)

Pondělí
18:00 – 18:45 Kytarový soubor
vyučuje: Miloslav Dobrohruška, DiS.

Středa
18:50 – 19:35 Hra v hudební skupině
vyučuje: Mgr. Dušan Patroch

Pátek
15:25 - 16:55 Kytarový soubor koncertní
vyučuje: Miloslav Dobrohruška, DiS.