Pedagogové

Jitka Lipscombe

[email protected]
zástupkyně ředitelky, klavír, korepetice

Hana Malíková

[email protected]
ředitelka, klavír

Bc. Radka Vernerová

[email protected]
zástupkyně ředitelky, housle

Mgr. Fatima Alekbarová

[email protected]
klavír

Pavla Aunická

[email protected]
sólový zpěv, vedoucí pěveckého oddělení

Mgr. Lada Bendová

[email protected]
housle, smyčcový soubor a orchestr, vedoucí smyčcového oddělení

Radek Blahuš DiS.

[email protected]
housle

Ladislav Bubeníček

[email protected]
zobcová flétna, fagot, HN

Hana Bubeníčková

[email protected]
zobcová flétna, soubory zobcových fléten, vedoucí dechového oddělení

Marek Buble DiS.

[email protected]
klarinet, saxofon, zobcová flétna

PhDr. Alexandros Charalambidis

[email protected]
hudební nauka

Bc. Jiří Chvojka

[email protected]
jazzový klavír, keyboard, korepetice

Miloslav Dobrohruška Dis.

[email protected]
kytara, kytarový soubor

BcA. Dagmar Doubková

[email protected]
klavír

Mgr. Petr Duda

[email protected]
lesní roh

Mgr. Jana Halbychová

[email protected]
hudebí nauka

Mgr. Marie Hixová

[email protected]
violoncello

Mgr. Lucie Hochmanová

[email protected]
zobcová a příčná flétna, PHV MŠ, HN

Libuše Jedličková

[email protected]
pozoun, tenor, baryton, tuba, žesťový soubor, zobcová flétna

Magdalena Jedličková DiS.

[email protected]
pozoun, zobcová flétna

Mgr. Alena Koudelková

[email protected]
klavír

Markéta Koutská Dipl.-M

[email protected]
housle, viola

Alena Králová

[email protected]
klavír, korepetice

Mgr. Luboš Krtička

[email protected]
trubka, zobcová flétna, swingový orchestr, pěvecký sbor, PHV MŠ

Lenka Krušinová

[email protected]
akordeon, keyboard

Olga Kučerová Dvorská

[email protected]
kytara

Lucie Malhocká DiS.

[email protected]
kytara

Vladimíra Marková

[email protected]
klavír, vedoucí oddělení klávesových nástrojů

Mgr. Eva Matoušková

[email protected]
klavír, korepetice

Ing. Pavel Mazanec

[email protected]
kontrabas

Tomáš Míka

[email protected]
klarinet, saxofon, zobcová flétna

Alfons Niederle

[email protected]
housle

Mgr. Dušan Patroch

[email protected]
kytara, elektrická kytara, rocková skupina, vedoucí oddělení strunných nástrojů

Mgr. art. Michal Pavlík

[email protected]
klavír

Michaela Prokopová

[email protected]
klavír

Alice Randová

[email protected]
sólový zpěv

Mgr. Jiří Richter

[email protected]
housle, viola

Ota Rous DiS.

[email protected]
kytara

Martin Rychta

[email protected]
bicí nástroje

Mgr. Jitka Šanderová

[email protected]
klavír, korepetice

Jana Sehnoutková

[email protected]
klavír

Faniya Šindelářová PhD

[email protected]
klavír, hudební korepetice

Svatopluk Šťastný

[email protected]
klarinet, saxofon, zob. flétna, dechový orchestr

David Štefaník DiS.

[email protected]
klavír, korepetice

Mgr. Gabriela Sýsová

[email protected]
zobc. flétna, klarinet, saxofon

Helena Tyralíková

[email protected]
klavír

MgA. Michaela Valentová

[email protected]
příčná flétna, zobcová flétna

Barbora Smetová

[email protected]
výtvarný obor, vedoucí výtvarného oboru

Mgr. Zuzana Šmídová

[email protected]
Výtvarný obor

Martin Stanovský

[email protected]
výtvarný obor

PaedDr. Ivana Vopelková

[email protected]
výtvarný obor

Tereza Herynková Dis.

[email protected]
současný tanec, vedoucí tanečního oddělení

Kateřina Rodionova

[email protected]
klasický tanec

Tereza Weinlichova Dis.

[email protected]
současný tanec

Mgr. Yvona Jelénková

[email protected]
literárně dramatický obor