Pedagogové

Hana Malíková

lounskych129@volny.cz
ředitelka, klavír

Bc. Radka Vernerová

info@zuslounskych.cz
zástupkyně ředitelky, housle

Jana Kaňáková

jana.kanakova@zuslounskych.cz
zástupkyně ředitelky, klavír

Mgr. Fatima Alekbarová

fatima.alekbarova@zuslounskych.cz
klavír

Pavla Aunická

pavla.aunicka@zuslounskych.cz
sólový zpěv, vedoucí pěveckého oddělení

Mgr. Lada Bendová

lada.bendova@zuslounskych.cz
housle, smyčcový soubor a orchestr, vedoucí smyčcového oddělení

Ladislav Bubeníček

ladislav.bubenicek@zuslounskych.cz
zobcová flétna, fagot, HN

Hana Bubeníčková

hana.bubenickova@zuslounskych.cz
zobcová flétna, soubory zobcových fléten, vedoucí dechového oddělení

Mgr. Petr Duda

petr.duda@zuslounskych.cz
lesní roh

Mgr. Jana Halbychová

jana.halbychova@zuslounskych.cz
hudebí nauka

Mgr. Marie Hixová

marie.hixova@zuslounskych.cz
violoncello

Jiří Chvojka

jiri.chvojka@zuslounskych.cz
jazzový klavír, keyboard, korepetice

Libuše Jedličková

libuse.jedlickova@zuslounskych.cz
pozoun, tenor, baryton, tuba, žesťový soubor, zobcová flétna

Mgr. Alena Koudelková

alena.koudelkova@zuslounskych.cz
klavír

Alena Králová

alena.kralova@zuslounskych.cz
klavír, korepetice

Mgr. Luboš Krtička

lubos.krticka@zuslounskych.cz
trubka, zobcová flétna, swingový orchestr

Lenka Krušinová

lenka.krusinova@zuslounskych.cz
akordeon, keyboard

Olga Kučerová Dvorská

olga.kucerova@zuslounskych.cz
kytara

Jitka Lipscombe

jitka.lipscombe@zuslounskych.cz
klavír, korepetice

Vladimíra Marková

vladimira.markova@zuslounskych.cz
klavír, vedoucí oddělení klávesových nástrojů

Mgr. Eva Matoušková

eva.matouskova@zuslounskych.cz
klavír, korepetice

Tomáš Míka

tomas.mika@zuslounskych.cz
klarinet, saxofon, zobcová flétna

MgA. Hedvika Mousa Bacha

hedvika.mousa@zuslounskych.cz
harfa

Alfons Niederle

alfosn.niederle@zuslounskych.cz
housle, soubor

Mgr. Dušan Patroch

dusan.patroch@zuslounskych.cz
kytara, elektrická kytara, rocková skupina, vedoucí oddělení strunných nástrojů

Michaela Prokopová

michaela.prokopova@zuslounskych.cz
klavír

Alice Randová

alice.randova@zuslounskych.cz
sólový zpěv

Mgr. Jiří Richter

jiri.richter@zuslounskych.cz
housle, viola

Martin Rychta

martin.rychta@zuslounskych.cz
bicí nástroje

Jana Sehnoutková

jana.sehnoutkova@zuslounskych.cz
klavír

Mgr. Jitka Šanderová

jitka.sanderova@zuslounskych.cz
klavír, korepetice

Svatopluk Šťastný

svatopluk.stastny@zuslounskych.cz
klarinet, saxofon, zob. flétna, dechový orchestr

Helena Tyralíková

helena.tyralikova@zuslounskych.cz
klavír

MgA. Michaela Valentová

michaela.valentova@zuslounskych.cz
příčná flétna, zobcová flétna

Miloslav Dobrohruška Dis.

miloslav.dobrohruska@zuslounskych.cz
kytara, kytarový soubor

Nikola Matoušková Dis.

nikola.matouskova@zuslounskych.cz
kytara

Mgr. Eva Šašinková

eva.sasinkova@zuslounskych.cz
kontrabas

Markéta Koutská Dipl.-M

marketa.koutska@zuslounskych.cz
housle, viola

Bc. Lucie Hochmanová

lucie.hochmanova@zuslounskych.cz
zobcová a příčná flétna

Barbora Rothová DiS.

barbora.rothova@zuslounskych.cz
kytara

Lucie Malhocká DiS.

lucie.malhocka@zuslounskych.cz
kytara

Barbora Smetová

barbora.smetova@zuslounskych.cz
výtvarný obor, vedoucí výtvarného oboru

Martin Stanovský

martin.stanovsky@zuslounskych.cz
výtvarný obor

PaedDr. Ivana Vopelková

ivana.vopelkova@zuslounskych.cz
výtvarný obor

Tereza Herynková Dis.

tereza.herynkova@zuslounskych.cz
současný tanec, vedoucí tanečního oddělení

Michaela Suša Dis.

michaela.susa@zuslounskych.cz
současný tanec

BcA. Viktor Badinka DisA.

viktor.badinka@zuslounskych.cz
klasický tanec

Mgr. Yvona Jelénková

yvona.jelenkova@zuslounskych.cz
literárně dramatický obor