Pedagogové

Hana Malíková

[email protected]
ředitelka, klavír

Jitka Lipscombe

[email protected]
zástupkyně ředitelky, klavír, korepetice

Bc. Radka Vernerová

[email protected]
zástupkyně ředitelky, housle

Mgr. Fatima Alekbarová

[email protected]
klavír

Pavla Aunická

[email protected]
sólový zpěv, vedoucí pěveckého oddělení

Mgr. Lada Bendová

[email protected]
housle, smyčcový soubor a orchestr, vedoucí smyčcového oddělení

Ladislav Bubeníček

[email protected]
zobcová flétna, fagot, HN

Hana Bubeníčková

[email protected]
zobcová flétna, soubory zobcových fléten, vedoucí dechového oddělení

Mgr. Petr Duda

[email protected]
lesní roh

Mgr. Jana Halbychová

[email protected]
hudebí nauka

Mgr. Marie Hixová

[email protected]
violoncello

Jiří Chvojka

[email protected]
jazzový klavír, keyboard, korepetice

Libuše Jedličková

[email protected]
pozoun, tenor, baryton, tuba, žesťový soubor, zobcová flétna

Mgr. Alena Koudelková

[email protected]
klavír

Alena Králová

[email protected]
klavír, korepetice

Mgr. Luboš Krtička

[email protected]
trubka, zobcová flétna, swingový orchestr

Lenka Krušinová

[email protected]
akordeon, keyboard

Olga Kučerová Dvorská

[email protected]
kytara

Vladimíra Marková

[email protected]
klavír, vedoucí oddělení klávesových nástrojů

Mgr. Eva Matoušková

[email protected]
klavír, korepetice

Tomáš Míka

[email protected]
klarinet, saxofon, zobcová flétna

MgA. Hedvika Mousa Bacha

[email protected]
harfa

Alfons Niederle

[email protected]
housle, soubor

Mgr. Dušan Patroch

[email protected]
kytara, elektrická kytara, rocková skupina, vedoucí oddělení strunných nástrojů

Michaela Prokopová

[email protected]
klavír

Alice Randová

[email protected]
sólový zpěv

Mgr. Jiří Richter

[email protected]
housle, viola

Martin Rychta

[email protected]
bicí nástroje

Jana Sehnoutková

[email protected]
klavír

Mgr. Jitka Šanderová

[email protected]
klavír, korepetice

Svatopluk Šťastný

[email protected]
klarinet, saxofon, zob. flétna, dechový orchestr

Helena Tyralíková

[email protected]
klavír

MgA. Michaela Valentová

[email protected]
příčná flétna, zobcová flétna

Jana Kaňáková

[email protected]
klavír

Miloslav Dobrohruška Dis.

[email protected]
kytara, kytarový soubor

Nikola Svobodová Matoušková Dis.

[email protected]
kytara

Markéta Koutská Dipl.-M

[email protected]
housle, viola

Bc. Lucie Hochmanová

[email protected]
zobcová a příčná flétna, PHV MŠ, HN

Lucie Malhocká DiS.

[email protected]
kytara

Ing. Pavel Mazanec

[email protected]
kontrabas

Barbora Glosová Dis.

[email protected]
klavír

Mgr. Gabriela Sýsová

[email protected]
zobc. flétna, klarinet, saxofon

Františka Procházková

[email protected]
lesní roh, zobcová flétna

Barbora Smetová

[email protected]
výtvarný obor, vedoucí výtvarného oboru

Martin Stanovský

[email protected]
výtvarný obor

PaedDr. Ivana Vopelková

[email protected]
výtvarný obor

Tereza Herynková Dis.

[email protected]
současný tanec, vedoucí tanečního oddělení

Tereza Weinlichova Dis.

[email protected]
současný tanec

Kateřina Rodionova

[email protected]
klasický tanec

Mgr. Yvona Jelénková

[email protected]
literárně dramatický obor