Novinky

3.7.2019
Rozvrhy hromadných předmětů.

Rozvrhy hromadných předmětů (HN, PHV, souborů a orchestrů, LDO, TO a VO) jsou již doplněny v oddíle: "ROZVRHY HROMADNÝCH PŘEDMĚTŮ"
Elektronický zápis do PHV a HN bude spuštěn v posledním týdnu prázdnin.

3.7.2019
Od 2. 9. 2019 se bude výtvarný obor vyučovat v nových prostorách

- v budově VOŠ informačních studií na adrese:
Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335
(v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)

24.6.2019
Nově přijatí žáci ke studiu pro školní rok 2019/2020.

Seznam - čísla z přijímacích zkoušek ZDE.

19.6.2019
Vydávání vysvědčení za školní rok 2018/2019.

Vysvědčení se budou vydávat v pátek 28. 6. od 10.00 do 14.00 hodin. Pedagogové s kratšími úvazky vydávají vysvědčení v poslední den své výuky. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena u paní ředitelky.

Akce

1.8.2019

Zahájení školního roku 2019/2020.

Zápis do hromadných předmětů a domluva individuální výuky bude pro všechny žáky v pondělí 2. 9. 2019. Následně pak v dalších dnech prvního zářijového týdne.
Škola bude otevřena od 13.00  do 18.00 hodin,
v pátek do 17.00 hodin.

Do HN a PHV se žáci mohou zapisovat elektronicky od PO 26. 8. od 12 hodin do PÁ 30. 8. do 12 hodin.
Od 2. 9. si domluvíte vyučovací hodinu přímo s pedagogy v učebně č. 17.

Zařazení do tříd příslušných pedagogů nově přijatých žáků do ročníků a žáků, kterým se mění vyučující, bude vyvěšeno v přízemí budovy.

Zápis bude probíhat v budově v Lounských do HO, TO a LDO.

Do výtvarného oboru se budou žáci zapisovat na pobočce v Pacovské ulici č.350/4, Praha 4.