Novinky

18.5.2020
Přijímací zkoušky.

V sekci: Přijímání žáků jsou doplněny informace a pokyny k přijímacím zkouškám

 a na stejném místě je již spuštěn REZERVAČNÍ SYSTÉM.

5.5.2020
Výuka v ZUŠ od 11. 5. 2020

bude zahájena.

Jedná se pouze o INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU v hudebním oboru.

 

Ochrana zdraví bude zajištěna v součinnosti s pokyny, které vydalo MŠMT - viz níže.
Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (bez výjimky).
Při první návštěvě školy odevzdají žáci u vstupu do budovy "Čestné prohlášení" - dokument k vytištění přikládáme.
Bez tohoto dokumentu nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Podrobnosti ohledně organizace výuky vám sdělí váš pedagog.

Hromadné předměty pokračují v distanční výuce.

 

MŠMT - Ochrana zdraví a provoz ZUŠ

 

Čestné prohlášení

28.4.2020
Informace o přijímacích zkouškách.

Přijímací zkoušky nových žáků na školní rok 2020/2021 se budou konat v termínu:
od 8.6. do 12.6.2020.
Podrobnější informace o jejich podobě s předstihem uveřejníme na těchto webových stránkách.

7.4.2020
Od 1.9.2020 přijmeme učitele/učitelku hry na klavír

na částečný/celý pracovní úvazek. Podmínkou přijetí je splnění kvalifikačních předpokladů dle Zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících – absolutorium konzervatoře nebo vysoké školy v oboru hra na klavír. Nabídky zasílejte na e-mail: [email protected] Informace na telefonu 603771767.

Akce