Novinky

22.9.2022
E-omluvenky jsou již opět funkční.

23.8.2022
Zahájení školního roku 2022/2023

Zápis do výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru (VO, TO, LDO)
a domluva individuální výuky v hudebním oboru (HO) bude pro všechny žáky
ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Následně pak ještě v pátek 2. 9. 2022.
Škola bude otevřena od 13.00 do 18.00 hodin. V pátek do 17.00 hodin.
Zápis se netýká žáků PHV MŠ a PHV a žáků VO, kteří se zapsali do výuky elektronicky. Vy, kteří jste se ještě nezapsali, učiňte tak prosíme co nejdříve.
Rezervační systém bude uzavřen v pátek 16. 9. 2022.

Zařazení nově přijatých žáků HO do ročníků a žáků, kterým se mění vyučující, do tříd příslušných pedagogů bude vyvěšeno v přízemí budovy.

Do HO, TO a LDO bude zápis probíhat v budově v Lounských 4/129, Praha 4.
Do VO se budou žáci zapisovat na pobočce v Pacovské ulici č. 350/4, Praha 4.

22.8.2022
Zahájení výuky ve školním roce 2022/2023

Hudební obor:
Individuální výuka bude zahájena v pondělí 5. září
PHV MŠ, PHV a HN se bude vyučovat od pondělí 5. září
Povinné soubory a orchestry budou mít výuku od pondělí 12. září

Taneční, výtvarný a literárně dramatický obor:
Výuka bude dle rozvrhů zahájena ve středu 7. září

21.8.2022
Úplata za vzdělávání na 1. pololetí šk. roku 2022/23

Podklady k platbě úplaty za vzdělávání obdržíte elektronickou cestou - na Váš e-mail, který jste napsali do přihlášky a který máme uložený v Klasifikaci. E-maily budou rozeslány nejpozději do 1. 9. 2022.
Tyto údaje budou také v elektronické žákovské knížce.

Splatnost příspěvku na vzdělávání je 15. 9. 2022
Prosíme rodiče, aby vždy pečlivě zadali aktuální VS. Pro každé pololetí je totiž vygenerován nový.

Akce