Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Do všech oborů přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.
5 - 6 let (k 1. 9. daného kalendářního roku): přípravné ročníky.
Od 7 let jsou děti zařazovány do ročníku, v hudebním oboru je nutné zvolit nástroj.
Podrobnosti si můžete přečíst u jednotlivých oborů.

 

POZOR: - přijímací zkouška na výtvarný obor je na adrese:
Výtvarný obor - pobočka: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335 (v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)

 

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

se uskuteční ve dnech od 24. do 28. 5. 2021.

Jejich organizaci zveřejníme do konce dubna.

 

 

Co si má žák připravit a kritéria přijímací zkoušky - ZDE.

Přejít na elektronickou přihlášku ke studiu - ZDE.

Informovaný souhlas ke shromažďování osobních údajů žáka - ZDE.

 

K přijímací zkoušce doneste:

  • Vytištěnou a podepsanou přihlášku
  • Vytištěný „Informovaný souhlas ke shromažďování osobních údajů žáka“.