Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Do všech oborů přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.
5 - 6 let (k 1. 9. daného kalendářního roku): přípravné ročníky.
Od 7 let jsou děti zařazovány do ročníku, v hudebním oboru je nutné zvolit nástroj.
Podrobnosti si můžete přečíst u jednotlivých oborů.

 

POZOR: - přijímací zkouška na výtvarný obor je na adrese:
Výtvarný obor - pobočka: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335 (v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Přijímací zkoušky budou organizovány s ohledem na stávající epidemiologické požadavky.

Prosíme, abyste vyplnili elektronickou přihlášku do ZUŠ - viz. níže.

 

 

Hudební obor:
PO 24. 5. - ČT 27. 5.

PHV MŠ - 5-ti leté děti, PHV - 6-ti leté děti, pěvecký sbor - od 5 let
žáci od 7 let: sólový zpěv,
žáci od 7 let: hra na: klavír, jazzový a populární klavír, keyboard, akordeon, harfu
housle, violu, violoncello, kontrabas,
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, lesní roh,
bicí nástroje, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru

Taneční obor:
PO 24. 5. - ST 26. 5.
současný tanec, klasický tanec

Literárně dramatický obor:
PO 24. 5. a ST 26. 5.

Ke zkoušce přijďte v pohodlném oblečení nebo s cvičebním úborem.
Připravte si krátký text zpaměti (báseň, povídka nebo krátký úryvek z knihy).

Výtvarný obor:
PO 24. 5. - ST 26. 5.

Zájemci si přinesou domácí práce a jeden obrázek na téma: Mé oblíbené zvíře (pro žáky ve věku 5 - 8 let)
a téma: Hlava zvířete s co nejvíce detaily (pro žáky ve věku 9 a více let)
V letošním roce se při talentových zkouškách nebude tvořit ve škole

Co si má žák připravit a kritéria přijímací zkoušky - ZDE.

Přejít na elektronickou přihlášku ke studiu - ZDE.

Informovaný souhlas ke shromažďování osobních údajů žáka - ZDE.