Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Do všech oborů přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.
5 - 6 let (k 1. 9. daného kalendářního roku): přípravné ročníky.
Od 7 let jsou děti zařazovány do ročníku, v hudebním oboru je nutné zvolit nástroj.
Podrobnosti si můžete přečíst u jednotlivých oborů.

 

POZOR: - přijímací zkouška na výtvarný obor je na adrese:
Výtvarný obor - pobočka: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335 (v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)

 

Doplňující přijímací zkoušky do všech oborů
pro školní rok 2021/2022

se uskuteční ve středu 8. září 2021 od 14 do 18 hodin.

Přijímací zkoušky budou organizovány s ohledem na stávající epidemiologické požadavky.

Všichni zájemci o studium musí vyplnit elektronickou přihlášku.
Do hudebního oboru elektronická přihláška zahrnuje i rezervaci času zkoušky.
Na zkoušku do tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru přijďte v čase mezi 14. a 18. hodinou.
Přijímací zkouška do výtvarného oboru bude na adrese Pacovská 350/4, Praha 4.

 

Co si má žák připravit a kritéria přijímací zkoušky - ZDE.

Přejít na elektronickou přihlášku ke studiu - ZDE.

Informovaný souhlas ke shromažďování osobních údajů žáka - ZDE.

 

 

 

Hudební obor:

PHV MŠ - 5-ti leté děti, PHV - 6-ti leté děti, pěvecký sbor - od 5 let
žáci od 7 let: sólový zpěv,
žáci od 7 let: hra na: klavír, jazzový a populární klavír, keyboard, akordeon, harfu
housle, violu, violoncello, kontrabas,zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, lesní roh,bicí nástroje, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru

 

Taneční obor:

současný tanec, klasický tanec

 

Literárně dramatický obor:

Ke zkoušce přijďte v pohodlném oblečení nebo s cvičebním úborem.
Připravte si krátký text zpaměti (báseň, povídka nebo krátký úryvek z knihy).

 

Výtvarný obor:

Zájemci si přinesou domácí práce a jeden obrázek na téma: Mé oblíbené zvíře (pro žáky ve věku 5 - 8 let)
a téma: Hlava zvířete s co nejvíce detaily (pro žáky ve věku 9 a více let)
V letošním roce se při talentových zkouškách nebude tvořit ve škole