Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Do všech oborů přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.
5 - 6 let (k 1. 9. daného kalendářního roku): přípravné ročníky.
Od 7 let jsou děti zařazovány do ročníku, v hudebním oboru je nutné zvolit nástroj.
Podrobnosti si můžete přečíst u jednotlivých oborů.

 

POZOR: - přijímací zkouška na výtvarný obor je na adrese:
Výtvarný obor - pobočka: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335 (v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025
do HO, TO, VO a LDO

se uskuteční v termínu 20. - 24. 5. 2024

Den otevřené školy bude ve středu 24. 4. 2024

 

Elektronický zápis na zkoušku bude spuštěn 10. 4. 2024.
Bez elektronického zápisu nelze ke zkoušce přijít.

Všichni zájemci o studium musí vyplnit elektronickou přihlášku.
Elektronická přihláška zahrnuje i rezervaci času zkoušky.


Přihlášku netiskněte, k podpisu ji dostanete ve škole při příchodu na zkoušku společně s Informovaným souhlasem ke shromažďování osobních údajů žáka.

 

Informace pro zájemce z Ukrajiny: O ZUŠ, překlad přihlášky

 

Přejít na elektronickou přihlášku ke studiu - ZDE.

 

Co si má žák připravit a kritéria přijímací zkoušky - ZDE.

 

Hudební obor:

PHV MŠ - 5-ti leté děti, PHV - 6-ti leté děti, pěvecký sbor - od 6 let
žáci od 7 let: sólový zpěv, populární zpěv
žáci od 7 let: hra na: klavír, jazzový a populární klavír, keyboard, akordeon
housle, violu, violoncello, kontrabas,zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, lesní roh,bicí nástroje, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru

 

Taneční obor:

Vezměte si s sebou cvičební úbor, zatančíme si, zacvičíme si, zjistíme předpoklady ke studiu: viz. kritéria PZ
současný tanec, klasický tanec

 

Literárně dramatický obor:

Ke zkoušce přijďte v pohodlném oblečení nebo s cvičebním úborem.
Připravte si krátký text zpaměti (báseň, povídka nebo krátký úryvek z knihy).

 

Výtvarný obor:

Zájemci si přinesou domácí práce a při zkoušce nakreslí obrázek na dané téma.
Výtvarné potřeby budou k dispozici.