Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Do všech oborů přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.
5 - 6 let (k 1. 9. daného kalendářního roku): přípravné ročníky.
Od 7 let jsou děti zařazovány do ročníku, v hudebním oboru je nutné zvolit nástroj.
Podrobnosti si můžete přečíst u jednotlivých oborů.

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021:

Přijímací zkoušky nových žáků na školní rok 2020/2021 se budou konat v termínu:

PO  8. 6. -  PÁ  12. 6. 2020

 

Organizace přijímacích zkoušek - ZDE.

Termíny přijímacích zkoušek V JEDNOTLIVÝCH OBORECH - ZDE.

Rezervace termínu přijímací zkoušky - ZDE

 

Co si má žák připravit a kritéria přijímací zkoušky - ZDE.

Přejít na elektronickou přihlášku ke studiu - ZDE.

Informovaný souhlas ke shromažďování osobních údajů žáka - ZDE.

 

K přijímací zkoušce doneste:

  • Vytištěnou a podepsanou přihlášku
  • Vytištěný „Informovaný souhlas ke shromažďování osobních údajů žáka“.