Přijímání žáků

Hudební obor:

PHV MŠ - 5-ti leté děti, PHV - 6-ti leté děti, pěvecký sbor - od 7 let
žáci od 7 let: sólový zpěv, populární zpěv

žáci od 7 let: hra na: klavír, jazzový a populární klavír, akordeon housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnupříčnou flétnuklarinet, saxofon, fagottrubkupozoun, baskřídlovku, tubu, lesní rohbicí nástroje, kytaru, baskytaru

 

 

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Do všech oborů přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.
5 - 6 let (k 1. 9. daného kalendářního roku): přípravné ročníky.
Od 7 let jsou děti zařazovány do ročníku, v hudebním oboru je nutné zvolit nástroj.
Podrobnosti si můžete přečíst u jednotlivých oborů.

 

POZOR: - přijímací zkouška na výtvarný obor je na adrese:
Výtvarný obor - pobočka: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 https://mapy.cz/zakladni?x=14.4417466&y=50.0451351&z=17&source=addr&id=8951335 (v části areálu je také Husitská teologická fakulta - ta je vyznačená na mapě pod touto adresou, VO obor bude v areálu vyznačeném na mapě číslem2)

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025
do hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru
se uskuteční v termínu 21. - 23. 5. 2024.

Přihlašování k přijímacím zkouškám bude uzavřeno v neděli 19. 5. ve 24.00 hodin

Do výtvarného oboru
budou přijímací zkoušky vypsané v září. 

Zápis do výtvarného oboru bude spuštěn koncem srpna. Datum bude upřesněno.

Všichni zájemci o studium musí vyplnit elektronickou přihlášku.

Elektronická přihláška zahrnuje i rezervaci času zkoušky.

 

Prosíme, abyste věnovali pozornost věku svých dětí a přihlašovali je do přípravného studia hudebního oboru pokud jim nebude 7 let k 1. září 2024. Toto datum je pro nás závazné k přijímání do ročníku.

Děkujeme za pochopení


Přihlášku netiskněte, k podpisu ji dostanete ve škole při příchodu na zkoušku společně s Informovaným souhlasem ke shromažďování osobních údajů žáka.

 

Informace pro zájemce z Ukrajiny: O ZUŠ, překlad přihlášky

 

Přejít na elektronickou přihlášku ke studiu - ZDE.

 

 

Co si má žák připravit a kritéria přijímací zkoušky - ZDE.

 

Hudební obor:

PHV MŠ - 5-ti leté děti, PHV - 6-ti leté děti, pěvecký sbor - od 7 let
žáci od 7 let: sólový zpěv, populární zpěv
žáci od 7 let: hra na: klavír, jazzový a populární klavír, akordeon
housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, fagot, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, lesní rohbicí nástroje, kytaru, baskytaru

 

Taneční obor:

Vezměte si s sebou cvičební úbor, zatančíme si, zacvičíme si, zjistíme předpoklady ke studiu: viz. kritéria PZ
současný tanec:  PTV - 1. ročník, 2. - 4. ročník, 4. - 5. ročník
klasický tanec

 

Literárně dramatický obor:

Ke zkoušce přijďte v pohodlném oblečení nebo s cvičebním úborem.
Připravte si krátký text zpaměti (báseň, povídka nebo krátký úryvek z knihy).

 

Výtvarný obor:

Zájemci si přinesou domácí práce a při zkoušce nakreslí obrázek na dané téma.
Výtvarné potřeby budou k dispozici.