Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Do všech oborů přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného kalendářního roku minimálně 5 let.
5 - 6 let (k 1. 9. daného kalendářního roku): přípravné ročníky.
Od 7 let jsou děti zařazovány do ročníku, v hudebním oboru je nutné zvolit nástroj.
Podrobnosti si můžete přečíst u jednotlivých oborů.

Termíny talentových zkoušek pro školní rok 2020/2021:

Pondělí 11. 5. 2020
Středa  10. 6. 2020

Obor hudební, literárně dramatický a taneční – budova ZUŠ Lounských:
13.00 – 18.00 hodin

Obor výtvarný – pobočka: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
13.00 – 17.00 hodin

Co si připravit?

Hudební obor
Žáci jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (zazpívání libovolné písně, vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru). Při přestupu z jiné školy dítě zahraje na hudební nástroj skladbu, kterou právě cvičí.

Taneční obor
Vezměte si s sebou cvičební úbor.

Literárně-dramatický obor
Dítě si připraví jakýkoliv krátký text, písničku …

Výtvarný obor
Zájemci si přinesou domácí práce, tužku č. 2, přezůvky a dobrou náladu.

 

Přejít na elektronickou přihlášku ke studiu ZDE.