Taneční obor
klasický tanec

Do tanečního oboru jsou přijímáni žáci na základě přijímacích nebo talentových zkoušek do jednotlivých ročníků podle věku. Základní studium I. a II. stupně je ukončeno tanečním vystoupením žáků na koncertě školy. Pro talentované žáky je atraktivní výuka zaměřená na klasickou taneční techniku. K prioritám tanečního oddělení patří příprava nadaných žáků na konzervatoře. Taneční oddělení se může každoročně pochlubit mnoha zajímavými akcemi. Patří k nim celovečerní taneční představení v Divadle Minor, vystoupení na koncertech školy a na kulturních akcích pořádaných různými organizacemi. Cílem výuky je vedle získávání znalostí z oblasti klasické taneční techniky, také částečné proniknutí do světa folklóru, se snahou připomenout na slavnostních koncertech a vystoupeních pro širokou veřejnost, že i tento druh umění má stále své osobité kouzlo.

Sktruktura studia

Přípravné studium:              
pro děti od 5 let, délka studia 2 roky

I. stupeň základního studia:  
pro žáky od 7 let, délka studia 7 let

II. stupeň základního studia: 
pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu. Prostřednictvím studia stylů (technika klasického tance a lidového tance) se žáci seznamují se základy tanečních technik. Rozvíjí techniku pohybu jako systému specifických prostředků komunikace a jsou seznámeni se způsoby rozvoje a kultivace koordinačních, silových a vytrvalostních schopností včetně kompenzace sekundárních dopadů fyzické zátěže na organismus. Oblast pod sebe zařazuje vzdělávací předměty „Přípravná taneční výchova, Taneční průprava, Klasický tanec a Lidový tanec“. V předmětu „Taneční praxe“ rozvíjí schopnosti porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla a umělecké dílo hodnotit, chápat taneční umění v souvislostech, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev.