Hudební obor
smyčcové nástroje

Hrou na smyčcové nástroje rozvíjejí žáci nejen všechny složky svých hudebních a motorických schopností, ale zároveň objevují nové podněty pro tvořivost a osobitost, obohacují své citové vnímání, estetické cítění a vytváří si smysl pro styl. Čím dříve se začne se soustavnou výukou dítěte na smyčcový nástroj, tím větší je naděje, že se u žáka vypěstují dostatečně silné morálně volní vlastnosti, které mu umožní získat potřebné technicko-muzikální návyky a vytrvat ve studiu po celý vzdělávací cyklus.

Výuka je organizovaná individuálně se snahou co nejdříve zařadit děti do souborové hry („společně to jde lépe“). Všichni žáci jsou tak zapojeni během celého studia ve výuce nejen sólové ale i kolektivní interpretace, což velmi přispívá k růstu hudebnosti žáků. Při souborové hře se žáci učí vnímat i hru partnerů, vzájemně se přizpůsobovat, harmonicky vylaďovat a hrát z listu, čímž vzniká nejen podvědomé uspokojení z hudby, ale i v sólové hře mají lepší výsledky.  

Pod pedagogickým vedením může žák rozvinout nabyté dovednosti tak, aby se mu hudba stala celoživotní potřebou, případně aby byl schopen složit talentové zkoušky ke studiu na vyšším typu školy.

Pedagogové

Housle:
Mgr. Lada Bendová
Alfons Niederle
Bc. Radka Vernerová
Markéta Koutská Dipl.-M
Gabriela Barillová
Patricie Kozlova DiS.

Viola:
Markéta Koutská Dipl.-M
Mgr. Lada Bendová
Gabriela Barillová
Bc. Radka Vernerová

Violoncello:
Kristýna Bělohlávková
MgA. Dora Hájková

Kontrabas:
Ing. Pavel Mazanec

Rozvrhy hromadných předmětů

smyčcový soubor: úterý 16.20 – 17.05
vyučuje: Mgr. Lada Bendová

smyčcový orchestr: středa 16.20 – 18.00
vyučuje: Mgr. Lada Bendová