Hudební obor
dechové a bicí nástroje

Naše škola v dechovém oddělení nabízí výuku hry na zobcovou flétnu a to již od 6 let věku dítěte, která se může stát přípravným nástrojem pro další dechové nástroje nebo nástrojem hlavním. Hru na příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubku, lesní roh, pozoun lze studovat od 10 let věku dítěte dle fyzických předpokladů žáka pro správné zvládnutí nástroje. Výhodou při zahájení studia je možnost zapůjčení školních nástrojů formou pronájmu po dobu nejdéle 3 let. Žáci dechového oddělení se zapojují do činnosti ve školních souborech a orchestrech různého obsazení, stylů a žánrů.

Výuka bicích nástrojů se zaměřuje především na hru na bicí soupravu. Maximální důraz je kladen na praktické prvky hry v rockových či jazzových souborech, aby byl žák připraven na samostatnou seberealizaci v této oblasti. Mimo to získají žáci i obecné znalosti o hře na bicí nástroje v jiných žánrech, podložené praxí ve školních dechových orchestrech.

Všichni pedagogové jsou plně aprobovaní s bohatými zkušenostmi a praxí.

Pedagogové

Bubeníček Ladislav - zobcová flétna, fagot, klarinet, saxofon, hudební nauka
Bubeníčková Hana - zobcová flétna, soubory zobcových fléten
Mgr.  Duda Petr - lesní roh, zobcová flétna
Jedličková Libuše - pozoun, tenor, baryton, tuba, žesťový soubor, zobcová flétna
Jedličková Magdalena DiS. - pozoun, zobcová flétna
Mgr.   Krtička Luboš - trubka, swingový orchestr, zobcová flétna, pěvecký sbor
Míka Tomáš - klarinet, saxofon, zobcová flétna
Mgr. Gabriela Sýsová - klarinet, saxofon, zobcová flétna
Mgr. Lucie Hochmanová - příčná flétna a zobcová flétna
Rychta Martin - bicí nástroje
Šťastný Svatopluk - klarinet, saxofon, dechový orchestr, zobcová flétna
MgA.  Valentová Michaela - zobcová flétna, příčná flétna

Rozvrhy hromadných předmětů

Pondělí

Swingový orchestr 18:00-19:30
pedagog: Mgr. Luboš Krtička

Žesťový soubor  17:05-17:50
pedagog: Magdalena Jedličková

 

Úterý

Pozounový soubor  16:20-17:50
pedagog: Libuše Jedličková

 

Středa

Soubory zobcových fléten                
mladší žáci 16:20-17:05
starší žáci 17:10-18:40
pedagog: Hana Bubeníčková

Soubor příčných fléten
16.20 - 17.50
pedagog: Mgr. Lucie Hochmanová

Čtvrtek

Dechový orchestr 18:00 -19:30
pedagog: Svatopluk Šťastný