Hudební obor
klávesové nástroje

Po celé generace patřila (a i nyní patří) k dobrému vzdělání hra na hudební nástroj. Nejvíce rozšířeným nástrojem se stal klavír. Slouží nejen k sólové, čtyřruční a komorní hře, uplatní se také v korepetici hudebních nástrojů a zpěváků, ale i v tanečním oddělení. Všichni profesionální hudebníci mají povinnost zvládnout hru na klavír. Výuka hry na klavír je rovněž součástí vzdělání na vysokých školách pedagogického zaměření.

Klavírní oddělení je největší v hudebním oboru na naší ZUŠ. Výuka probíhá v krásných prostorách pod vedením profesionálů – zkušených absolventů konzervatoří a vysokých hudebních škol. Máme dva koncertní sály, kde žáci mohou vystupovat. Také pořádáme slavnostní koncerty v sálech po celé Praze. Sedmiletému studiu I. stupně základního studia, které je ukončeno absolventským vystoupením, předchází přípravná hudební výchova, kterou navštěvují šestileté děti. Podmínkou pro přijetí ke studiu je hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu a možnost domácí přípravy na vlastní hudební nástroj. ZUŠ Lounských nabízí i zapůjčení nástrojů. Klavírní oddělení pokryje pestrou škálu výuky – klasický klavír (kde žáci projdou různá stylová období) i jazzový klavír, základy improvizace k různým typům písní, čtyřruční, komorní hru a hru s orchestrem. Ve druhém cyklu, který je čtyřletý, se žáci zdokonalují i ve čtyřruční hře a získávají přehled o hudebních směrech v hudebních seminářích. Každý žák je u nás individuální osobností a my se snažíme přizpůsobit jeho možnostem, přáním a zájmům. V průběhu studia se nejlepší žáci mohou připravovat ke studiu na vyšších uměleckých školách u nás i v zahraničí. Naši žáci pravidelně dosahují nejvyšších ocenění v národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách.

Pedagogové

Mgr. Fatima Alekbarová -  klavír
Mgr. Hana Brummelová - klavír
Bc. Jiří Chvojka
- jazzový klavír, keyboard, korepetice
Mgr. Alena Koudelková - klavír, korepetice
Alena Králová - klavír, korepetice
Lenka Krušinová - akordeon, keyboard
Jitka Lipscombe - klavír, korepetice
Hana Malíková - klavír
Vladimíra Marková - klavír
Mgr. Eva Matoušková - klavír, korepetice
Olena Prokhazka PhD. - Klavír, korepetice
Michaela Prokopová - klavír
Jana Sehnoutková - klavír
Mgr. Jitka Šanderová - klavír, klavír
Faniya Šindelářová PhD - klavír, korepetice
Irena Tylšarová - klavír