Hudební obor
pěvecké oddělení

Dar krásného zpěvu je velmi vzácný a lidský hlas je tím nejkřehčím hudebním nástrojem. Jeho ovládnutí je o to těžší, že je zcela skryt v našem těle, a tak nejen hlasivky, ale celé zpěvákovo tělo je jeho nástrojem. 

Protože zpěv pracuje především s imaginací, učí se žáci při studiu podrobně porozumět nejen svému tělu, ale i svým pocitům a představám, pro zpěv nezbytným. Odměnou za tuto pomalou, soustavnou a neuchopitelnou práci je možnost vyjádřit zpěvem své nejniternější pocity a zcela osobitě tak obohatit každou zpívanou předlohu. Pojem "klasický zpěv" často mladé lidi děsí, protože mají pocit, že je zavede pouze na cestu tzv. vážné hudby. Ale opak je pravdou. Výuka klasického zpěvu jim ukáže dnes často opomíjenou, širokou oblast hudby a obohatí jejich dosavadní hudební rozhled. Naší snahou je naučit studenty vědomě používat jejich hlas a otevřít jim tak možnost v budoucnu kvalitně zpívat jakýkoliv jimi zvolený žánr, postavený na pevných základech pěvecké techniky.

Pedagogové

Pavla Aunická
vedoucí oddělení
Absolventka pražské konzervatoře 1992 (prof. Brigita Šulcová).
Opakovaná účast na mistrovských kurzech vedených prof. P. Lisizianem a S. Milnesem
Vítězka celostátní soutěže konzervatoří
Finalistka mezinárodní pěvecké soutěže Belveder (Vídeň)
Vítězka Mezinárodní soutěže Antonína Dvořáka (Karlovy Vary)
1991 - 2005 sólistka opery Národní ho divadla v Praze, bohatá koncertní i divadelní činnost v Čechách i v zahraničí
Od roku 2005  - koncertní a pedagogická činnost

Alice Randová
www.alicerandova.cz
1989 – 2001 sólistka opery Národní ho divadla v Praze, koncertní činnost
Od roku 2005 – pedagogická činnost

Josef Bláha
populární zpěv

Komorní zpěv

Povinnost komorního zpěvu se týká žáků 3. - 6. ročníku I. stupně a 3. a 4. ročníku II. stupně.

Rozvrh KZ 2023/2024

P. Aunická – středa 18:10 – 19:05 - učebna č. 31

 

Pěvecký sbor

vyučuje: Mgr. Luboš Krtička

ŹUterý:
1. - 2. ročník: 15.23 - 16.10
Sbor. zpěv B:  16.20 - 17.55

Středa:
Sbor. zpěv C - povinný:   15.25 - 17.05

Čtvrtek
Sbor. zpěv A:  16.20 - 17.55