Historie a současnost

Základní umělecká škola Lounských se může pyšnit opravdu dlouholetou tradicí. Její historie se začala psát v roce 1946 osamostatněním první pražské pobočky Městské hudební školy v ulici Na Květnici, kde pod vedením 3 učitelů začalo studovat 85 žáků.

V roce 1963 došlo ke sloučení hudební školy Na Květnici a v Podolí a škola získala novou budovu v ulici Lounských / i když se o ni zprvu dělila se základní devítiletou školou/. Postupně se rozrůstá až do celkového počtu 93 pedagogů a 1300 žáků. Kromě hlavní budovy měla své pobočky na Spořilově, Jižním městě a na Vápenném. V závěru školního roku 1989/90 však dochází k rozdělení na 3 samostatné celky.

Škola se během několika desetiletí rozvinula v moderní školu, která nabízí výuku ve všech čtyřech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém, což znamená, že můžeme nabídnout zájemcům seznámení se s hudbou a uměním tzv.”pod jednou střechou”.

Ředitelé

1952 – 1963 Anna Šašková

1963 – 1970 Viktor Khel

1970 – 1973 Miloš Antonovič

1973 – 1989 Dr.Bedřich Čapek

1989 – 1990 Ivan Václavovič

1990 – 1991 Václav Paroulek

1991 – 1998 Jitka Štěpánková

1998 – 2000 Zbyněk Matějů

2000 – dosud Hana Malíková

 

Hlavní budova školy prošla v posledních letech několikastupňovou rekonstrukcí, díky níž se podařilo vybudovat dobré zázemí pro svoji činnost. Z půdního prostoru byly vybudovány nové učebny, malý komorní sál, v přízemí máme koncertní sál, ale i taneční sál se zázemím. Samostatný pavilon v areálu školy slouží literárně dramatickému oboru, je zde i zkušebna swingového orchestru.

V současné době pracuje ve škole 50ti členný pedagogický sbor, který pečuje o přibližně 1000 žáků. Výuka probíhá nejen v hlavní budově  ZUŠ Lounských, ale k dispozici máme ještě pobočku v ulici Svatoslavova, kde působí výtvarný ale i taneční obor.

Činnost naší školy je velmi pestrá. Každoročně se uskuteční více jak 100 koncertů – třídní přehrávky, interní a veřejné koncerty jednooborové i smíšené, koncerty učitelů, absolventské, dále organizujeme koncerty pro seniory v domovech důchodců, v závěru roku vystupují naši nejlepší žáci s orchestrem na slavnostním koncertě spojeném s předáváním absolventských vysvědčení .

Samostatnou a významnou kapitolu v historii i současnosti tvoří orchestry. První orchestr byl založen v roce 1956 Vlastou a Mirko Škampovými původně jako žákovský orchestr, od roku 1964 jako Orchestr LŠU Praha 4 a v roce 1982 mu byl propůjčen městem Prahou název Pražský studentský orchestr. Stal se vítězem (v mnoha případech absolutní vítěz) mnoha národních i prestižních zahraničních soutěží a festivalů, spolupracoval s profesionálními umělci.

V roce 2006 jej nahradil nově vzniklý komorní orchestr (např.vítěz Ústředního kola Národní soutěže ZUŠ ČR, vítěz rozhlasové soutěže orchestrů a mladých interpretů "Concerto Bohemia"). Dechový orchestr vznikl v roce 2009. Zpočátku byl složený převážně z klarinetů a saxofonů, žesťové nástroje zastupovaly 2 trubky. Během tří let se rozrostl do nynějšího nástrojového obsazení velkého dechového orchestru V letech 2016 a 2017 získal Zlaté pásmo v Mezinárodní soutěži dechových hudeb.

Swingový orchestr je také poměrně mladý. Specializuje se výhradně na hudbu 30.let 20 století. Posluchači se mohou zaposlouchat do dobové swingové muziky ve formě tehdejších tanečních hitů či pomalých zamilovaných balad. A to skutečně na velmi vysoké profesionální úrovni.

Žáci tanečního a literárně dramatického oboru se kromě účasti na přehlídkách a festivalech představují na svém každoročním závěrečném představení v divadle Minor. Obor výtvarný pořádá pravidelné samostatné výstavy, spolupracuje s ostatními obory a výrazně se podílí na propagaci školy.

Při takto široké a rozmanité činnosti klademe důraz především na týmovou práci pedagogů, při níž jsou vytvářeny předpoklady k tomu, aby každý žák dostal příležitost ke svému růstu, ať už zapojením se do komorních souborů či  orchestrů, nebo možností porovnat své schopnosti na soutěžích nejen u nás, ale i v zahraničí.

Umělecké vzdělávání pomáhá dětem rozvíjet pro život velmi důležité vlastnosti a dovednosti: empatii, vnímání, kreativitu, schopnosti prezentace, a také opomíjenou trpělivost, vytrvalost a píli. Vychovávat kulturně vzdělané kultivované lidi – to je bezpochyby cílem všech "zušek".

Kromě výuky tradičních uměleckých oborů objevujeme a pěstujeme v dětech potenciál vlastní osobní tvorby a citlivého uměleckého vnímání, Který posléze mohou zúročit v mnoha oblastech svého života.

---

Hana Malíková, ředitelka školy