Úspěchy

30.3.2023

Krajské kolo soutěže MŠMT v kolektivním projevu

V opravdu silné konkurenci dvaceti souborů získaly "Holky" z mladší páteční skupiny BRONZOVÉ PÁSMO za inscenaci "Jak byly Vánoce málem na blátě".

Velká gratulace!!!

7.3.2023

Pražské poetické setkání - oblastní kolo

V recitační soutěži jsme měli leto ve třech kategoriích hned šest zástupců. Čtyři z nich navázali na své loňské úspěchy. Ve druhé kategorii Cenu poroty s postupem do krajského kola získala Julie Blahová. Ve třetí kategorii získala Ocenění Eliška Šípková. Ve čtvrté kategorii si Ondřej Lukeš odnesl Ocenění za osobitý přístup a Háta Adamovská Cenu poroty s postupem do krajského kola.

Gratulujeme!

17.6.2022

Mezinárodní divadelní minifestival

V den, kdy jsme měli hrát, se nám vyskytlo jedno akutní onemocnění, které naši účast zdánlivě vyloučilo. Ale my jsme se nedali a hledali bleskové řešení. Podpořilo nás i to, že o naši účast organizátoři festivalu velmi stáli. Během zhruba hodinové záskokové zkoušky roli převzala Áňa Šafránková, která předtím tuto hru ani neviděla. A než jsme se večer postavili na jeviště, zvládla se roli – a musím říct, že vůbec nebyla malá!!! - naučit i zpaměti. Diváci, organizátoři i zahraniční hosté festivalu velmi ocenili nejen samotné představení HOMO PLASTICUS, ale i to, že vůbec nepoznali, kdo v této hře „jen“ zaskakoval. Za zkoušku i přestavení patří všem mé velké poděkování.

10.6.2022

Dětská scéna 2022 – celostátní přehlídka

10.-12.6. 2022
Ve Svitavách jsme s Hátou strávily 3 dny nabité přednesy a divadlem.
Měly jsme možnost sledovat výkony těch nejlepších z celé České republiky a Háta Adamovská se stala Laureátem 50. ročníku celostátní přehlídky Dětská scéna 2022. Gratulujeme!!!

6.5.2022

Divadelní minifestival Květen - červen v Pavilonu

6.5.-6.6. 2022
V letošním školním roce jsme nazkoušeli 6 nových představení, které měly premiéru na našem už tradičním Divadelním minifestivalu Květen - červen v Pavilonu

6. 5. 2022        Homo Plasticus    
9. 5. 2022        Biletářka        
11. 5. 2022      Krásný psí život    
19. 5. 2022      Bajky            
1. 6. 2022        Cirkus            ¨
6. 6. 2022        Rok

23.4.2022

Pražské poetické setkání - recitační soutěž

V krajském kole podaly obě holky vynikající výkon. Evelínka Petrů dostala Cenu poroty a Háta Adamovská postoupila do celostátního kola!!!

23.3.2022

Pražské poetické setkání - recitační soutěž

Soutěže pro recitátory se účastníme každoročně v několika kategoriích. Poprvé jsme se zúčastnili i v nejmladší kategorii a rovnou jsme si odnesli i diplom. Ocenění za kontakt s divákem dostala Julinka Blahová. Také v dalších kategoriích jsme byli úspěšní. Cenu poroty dostala Eliška Šípková. Ocenění za vnitřní představu získal Ondřej Lukeš a Cenu s postupem do krajského kola dostala ve 3. kategorii Evelína Petrů a stejné ocenění ve 4. kategorii Háta Adamovská.
Byli jsme letos 100% úspěšní. Gratuluji!!!

15.3.2022

Pražský Kalich - recitační soutěž

Soutěže pro recitátory starší patnácti let se zúčastnila Julie Němečková  a Tomáš Horník. Julča si ve velké konkurenci odnesla Ocenění za vztah k textu.

9.10.2021

Kandrdásek - Krajské kolo soutěže

Kvůli covidové pandemii byla soutěž několikrát odkládána. Ne všichni tuto situaci ustáli a tak za náš dramaťák se nakonec zúčastnila jen Háta Adamovská. Za svůj skvělý výkon v monologu Pipi získala zasloužené Ocenění za pohybovou připravenost.

22.5.2021

Celostátní přehlídka Svitavy 2021

V krajském kole soutěže Pražské poetické setkání slavil úspěch Ondřej Lukeš, který postoupil na celostátní přehlídku do Svitav.

12.5.2021

Tvůrčí psaní 2021

V letošním školním roce jsme se díky distanční výuce opět věnovali i tvůrčímu psaní a poměrně početně jsme obeslali i dvě soutěže. Háta Adamovská, Sabina Jersáková, Julie Němečková, Evelína Petrů a Barbora Výchopňová teď netrpělivě čekají na výsledky.

1.5.2021

Pražské poetické setkání 2021

Letos jsme byli ve velkém napětí, zda se soutěžní přehlídka vůbec uskuteční a pokud ano, tak jakou formou. Obvodní kola se nakonec konala distančně zasláním videa s přednesem. I letos jsme slavili úspěch. Do krajského kola postoupili Háta Adamovská, Evelína Petrů a Ondřej Lukeš.
Gratulujeme a držíme palce!

29.5.2020

Krajské kolo soutěžní přehlídky

V krajském kole soutěžní přehlídky žáků literárně dramatického oboru ZUŠ ČR ve slovesné tvorbě jsme měli dva zástupce. Evelína Petrů získala Bronzové pásmo a Martin Fischer získal Stříbrné pásmo.
Gratulujeme!

11.3.2020

Pražské poetické setkání 2020

V oblastním kole jsme byli velmi úspěšní. Ondřej Lukeš ve své kategorii vyhrál a získal tak postup do krajského kola. To se však už kvůli pandemii neuskutečnilo.

12.3.2019

Pražké poetické setkání.

Oblastní kolo recitační soutěže v DDM Jižní město 12. a 13. 3. 2019.

Výborně nás reprezentovaly:
Markéta Bláhová
Viktorie Laura Kuthanová - ocenění za dramaturgii textů
Julie Němečková - ocenění za předání postoje k textu
Aneta Fritzlová - ocenění za předání vztahu k poezii
Terza Riedlová - ocenění za dramaturgický přínos a soustředěný projev

GRATULUJEME!

 

 

26.3.2018

Soutěže v uměleckém přednesu.

V měsíci březnu jsme se zúčastnili několika oblastních kol v uměleckém přednesu.
Viktorie Laura Kuthanová a Tereza Riedlová si z "Pražského poetického setkání" odnesly ocenění poroty. Velký dojem zanechala i Julie Němečková.
V "Pražském Kalichu" nás reprezentoval i Tomáš Horník a ocenění poroty a postup do krajského kola si odnesla Tereza Háječková a Jan Fischer.
Všem děkujeme za poctivou přípravu a GRATULUJEME!

10.5.2017

Naše letošní úspěchy v přednesu

V obvodním kole Pražského poetického setkání 2017 nás úspěšně reprezentovala Adéla Hlízová, Aneta Fritzlová a Sofija Panova. Julie Němečková si odnesla i ocenění za dramaturgický výběr.

V obvodním kole soutěže Pražský kalich 2017 soutěžila Kamila Marie Křečková a Tereza Háječková. Hravě si poradily i s velkou konkurencí a odnesly si obě postupová místa do krajského kola.

Gratulujeme!!!

30.6.2015

Absolventi 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 absolvovaly 4. ročník II. stupně Kamila Marie Křečková a Kristýna Jansová. Gratulujeme!