Slavnostní koncert k zahájení oslav 70. výročí založení školy