Školní kolo soutěže MŠMT v sólové hře na smyčcové nástroje