Festivalová postupová přehlídka dětských skupin scénického tance.