Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje