Veřejný absolventský koncert žáků pí uč. L. Bendové