Veřejný absolventský koncert žáků pí uč. H. Bubeníčkové