Školní kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů