Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje