Adventní koncert Smyčcového souboru a Komorního orchestru, generálka