Veřejný absolventský koncert žáků pí uč. F. Alekbarové