Koncert pěveckých sborů v Emauzském klášteře 24.4.2023